Eigen risico zorgverzekering 2018 : Wat zijn de standpunten?

Op dit moment is de kabinetsformatie nog steeds in volle gang en het is nog niet duidelijk hoe het kabinet eruit komt te zien. Hierbij wordt van alles afgesproken, onder andere hoeveel geld er de komende jaren vrij komt voor de zorg.

Dit kan in houden dat het eigen risico voor de zorgverzekering 2018 veranderd, maar daarnaast hebben alle betrokken partijen zo hun eigen standpunten over het eigen risico. In dit artikel kijken we naar de standpunten van verschillende partijen en zo een idee te krijgen wat er mogelijk zou kunnen veranderen binnen het eigen risico. Er zijn nu vier partijen in onderhandeling voor de kabinetsformatie, namelijk : de VVD, het CDA, de D66 en de ChristenUnie. Hieronder zetten we alle standpunten van alle partijen die in onderhandeling zijn op een rijtje.

VVD over eigen risico

“Het voelt misschien onrechtvaardig als je met een chronische ziekte een eigen risico moet betalen. Maar wij vinden het ook oneerlijk als afschaffing betekent dat iedereen een hogere zorgpremie moet betalen. Wij willen het eigen risico dus niet afschaffen, maar wel kijken of we het slimmer kunnen inzetten.”

Bron: VVD verkiezingsprogramma

CDA over eigen risico

“In minder dan tien jaar tijd is het eigen risico meer dan verdubbeld, van 150 euro per jaar in 2008 tot 385 euro in 2016. Voor veel mensen is dat heel veel geld, vooral voor chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking. Deze mensen hebben daar bovenop vaak ook nog met andere eigen betalingen in de zorg te maken hebben. Wij vinden dat het anders kan. Het CDA wil daarom een forse verlaging van het eigen risico: wij verlagen het eigen risico naar 280 euro per jaar.”

Bron: CDA verkiezingsprogramma

D66 over eigen risico

“D66 erkent het probleem, maar ziet in het volledig afschaffen van het eigen risico niet de oplossing. Voor het bereikbaar houden van de zorg voor iedereen, ook degenen die moeite hebben met het betalen van het eigen risico, zullen wij ons echter binnen en buiten het debat blijven inzetten.”

Bron: D66 verkiezingsprogramma

ChristenUnie over eigen risico

“Voor de ChristenUnie is solidariteit binnen ons stelsel van groot belang. Iedereen is verplicht verzekerd en gezonde mensen betalen mee aan de zorgkosten voor zieke mensen. Stijgende zorgkosten en betaalbaarheid van zorg zetten deze solidariteit onder druk. Daarnaast zien we dat het eigen risico jaarlijks stijgt en vooral chronisch zieken en gehandicapten zijn daar de dupe van. Een te hoog eigen risico leidt bovendien tot zorgmijden. De ChirstenUnie wil daarom het eigen risico met 100 euro verlagen”

Bron: ChristenUnie verkiezingsprogramma

Verlagen van eigen risico voor zorgverzekering 2018

Van de vier partijen die nog in onderhandeling zijn voor de kabinetsformatie zijn er twee partijen voor het verlagen van het eigen risico voor alle zorgverzekeringen 2018. Dit zijn het CDA en de ChristenUnie.

Het CDA wil het eigen risico verlagen naar 280 euro per jaar, dit komt dus neer op een verlaging van het eigen risico met 105 euro. Het CDA wil deze verlaging van het eigen risico doorvoeren omdat zij vinden dat de Nederlanders met een chronische ziekte of een beperking al genoeg eigen betalingen hebben voor de zorg die zij ontvangen.

De ChristenUnie geeft aan het eigen risico te willen verlagen met 100 euro wat neer komt op een eigen risico van 280 euro voor de zorgverzekering in 2018. Als reden voor deze verlaging geeft de ChristenUnie aan dat zij met deze verlaging de chronisch zieke en gehandicapten helpen maar ook het zorgmijden verlagen. Zorgmijden houdt in dat iemand geen zorg zoekt omdat hij/zij het eigen risico niet kan of wilt betalen met als risico dat de situatie alleen maar verergerd en de zorgkosten nog hoger worden.

Gelijk houden van eigen risico voor zorgverzekering 2018

Zowel het VVD als het D66 zijn voor het behoud van het eigen risico en willen de hoogte van het eigen risico ook het zelfde houden.

Het VVD geeft als argument dat een afschaffing van het eigen risico oneerlijk is tegenover minder zorgbehoevende Nederlanders die dan een hogere maand premie zullen moeten betalen. Ze geven wel aan dat ze willen dat het eigen risico slimmer ingezet wordt zodat het ook voor de chronisch zieken en beperkte Nederlanders eerlijker wordt.

Het D66 geeft aan dat zij het probleem erkennen dat de chronisch zieken en beperkte jaarlijks standaard het eigen risico moeten betalen maar zien het afschaffen van het eigen risico niet als de oplossing.

Eindoordeel verandering eigen risico 2018

Ondanks dat er nog niets duidelijk is in de kabinetsformatie en welke rol het behoud of een verlaging van het eigen risico hierbij speelt kunnen we met behulp van deze standpunt wel een beeld krijgen. Geen van de partijen geeft aan dat ze voor een totale afschaffing zijn van het eigen risico dus de kans is klein dat dit gaat gebeuren. Het is mogelijk dat er bij de onderhandelingen een verlaging van het eigen risico wordt besproken. Wanneer er daadwerkelijk een verlaging van het eigen risico komt dan zal dat waarschijnlijk wel betekenen dat de zorgpremies van de zorgverzekeringen 2018 omhoog gaan. Je kunt dan hier de goedkoopste zorgverzekering 2018 bekijken.

Er is een grote kans dat er een volledig behoudt van het eigen risico zal zijn. De premies zullen nog steeds iets stijgen maar waarschijnlijk niet meer dan normaal. Hierdoor kunnen we nu al een goed beeld geven van de zorgverzekeringen in 2018. Met behulp van onze vergelijker kun je het aanbod voor de zorgverzekering 2018 vergelijken op premies en kun je onder andere filteren op de hoogte van het eigen risico.